Cuộc sống là chuỗi những bất ngờ. Tự nhiên gặp người mình yêu. Bỗng nhiên muốn xây tổ ấm. Nhiều lắm sự thú vị, nhưng không thiếu những “đau đầu”. Làm sao để chủ động cuộc sống? Giải pháp nào dễ linh hoạt thay đổi?

Cùng “An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” chủ động trước mọi khoảnh khắc và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Linh hoạt cho mọi khoảnh khắc

TÓM TẮT QUYỀN LỢI AN PHUC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT (UL3)

Chuyên viên tư vấn tài chính: Nguyễn MInh Thanh – AIA HCM 3 Phone: 0901438842

NHÓM QUYỀN LỢI

STT

QUYỀN LỢI

CHI TRẢ

GHI CHÚ

1 /BẢO VỆ

1

TV(>-4tuổi>TTTBVV(0-70 tuồi):

Cơ bản :MAX(100% STBH;GTTKHĐ

Lưu ý chi trả quyền lợi

TV <4 tuồi

Năng Cao :Tồng (100%STBH + GTTK)

2

TV do tai nạn 🙁 < 65 tuổi )

+ 100% STBH

MAX: 8 Tỷ.đóng đủ phí

3

Ung Thư 🙁 < 65 tuổi)

Ứng trước 25% STBH

Trừ lại khi thanh toán QL TV/TTTBVV

4

TV không hút thuốc

+10% STBH

Từ 15 tuổi

2/TIẾT KIỆM

1

Thưởng duy trì hợp đồng

Năm thứ 10(100% STTT)

Đóng đủ phí + Đóng

Đúng hạn

Năm thứ 15(10% STTT)

Năm thứ 20(

10% STTT

2

Cam kết lãi suất tối thiểu :

Năm HĐ

1-2

3-4

5

6

7

8

9

Lãi suất hiện tại tháng (tháng 7/2022 ):4.2% min

LS cam kết

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

3

Đáo hạn HĐ

GTTKHĐ

 

3/LINH HOẠT

1

Tăng/Giảm STBH

Từ năm HĐ thứ 3

Từ năm HĐ thứ 3

2

Tâng STBH-Sự kiện quan trọng không thẩm định sức khỏe

Kêt hôn /sinh con 25%STBH 2lần; (MAX 2 lần .500 triệu)

Từ năm HĐ thứ 3 Trước 65 tuồi

3

Chuyển đồi QL CB-NC.NC-CB

CB – NC thực hiện <=18 tuổi, thực hiện <= 35 tuổi

Từ năm thứ 3

NC – CB, Thực hiện <= 65 Tuổi

4

Rút tiền (có thề ảnh hưởng STBH)

MIN :2triệu ;MAX:80%GTTKHĐ

Từ năm HĐthứ 3

5

Tích lũy thêm

Không chịu phí han đầu

Bất cứ lúc nào .tối đa 5 lần. phi cơ bản

6

Đóng phí

Linh hoạt từ năm thứ 5 (Đóng đủ phí 4 năm đầu)

   

7

Kết thúc hợp dồng

Nhận lại toàn bộ GTTKHĐ

Không chịu phí kết thúc HĐ trước thời hạn

Bạn cần tư vấn?

Mức phí bên trên là giá trị ước tính, bạn vui lòng nhập thông tin để được tư vấn tốt nhất.