Bảo vệ ngay từ giai đoạn đầu | Miễn thu phí | Thưởng định kỳ

Thời hạn hợp đồng

ĐẾN 75 TUỔI

Tuổi tham gia

30 NGÀY TUỔI – 65 TUỔI

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

Nếu bạn phát hiện sớm, bạn có nhiều cơ hội hơn để điều trị và phục hồi khỏi những bệnh hiểm nghèo. Hãy để AIA Việt Nam hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất với – Bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo.

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN BỆNH HIỂM NGHÈO MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

 • BẢO HIỂM CẢ NHỮNG BỆNH HIỂM NGHÈO NGAY TỪ GIAI ĐOẠN ĐẦU

   

  Quyền lợi bảo hiểm có thể được chi trả cho nhiều bệnh hiểm nghèo cho đến khi tổng số tiền chi trả đạt 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này.

   

  Bạn được bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo ở cả 3 mức độ.

  Bệnh hiểm nghèo Quyền lợi bảo hiểm
  Mức độ 1 30% Số tiền bảo hiểm
  Mức độ 2 60% Số tiền bảo hiểm
  Mức độ 3 100% Số tiền bảo hiểm

   

  Đặc biệt, AIA Việt Nam sẽ không áp dụng thời gian chờ giữa hai lần chi trả.

  • MIỄN PHÍ BẢO HIỂM KHI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO Ở MỨC ĐỘ 2

    

   Sau khi nhận quyền lợi bảo hiểm ở mức độ 2, khách hàng sẽ được miễn phí bảo hiểm của sản phẩm này cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hiểm của sản phẩm.

    

  • THƯỞNG KHI KHÔNG CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

    

   Bạn sẽ nhận được một khoảng thưởng tương đương 20% tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này trong mỗi kỳ tính thưởng nếu không có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả trong thời gian này.