Facebook Đăng ký tư vấn Chat Tư vấn ngay Chat Zalo 0901438842 Gọi ngay 0901438842

INVESTA MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

CƠ HỘI TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Bạn có thể linh hoạt lựa chọn đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Kể cả với số tiền đầu tư hạn chế, bạn vẫn có cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư từ khả năng quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của các Công ty quản lý quỹ giàu kinh nghiệm tại Việt Nam.

Bạn hoàn toàn chủ động kiểm soát mức độ rủi ro của khoản đầu tư khi dễ dàng tăng, giảm khoản đóng góp vào quỹ đầu tư và linh hoạt thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị trước các biến động của thị trường.

Đảm bảo minh bạch kết quả đầu tư với giá trị đơn vị Quỹ được ngân hàng giám sát kiểm tra và công bố công khai hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA Việt Nam (www.aia.com.vn).

QUỸ CÂN BẰNG

Mục tiêu đầu tư: Mang lại các cơ hội đầu tư với sự phối hợp cân bằng giữa ổn định thu nhập đầu tư và sự tăng trưởng vốn từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư.

Chính sách đầu tư: Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, đồng thời đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn.

 Lĩnh vực đầu tư: 

 • Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam  (từ 35% đến 65%).
 • Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu đô thị, Trái phiếu doanh nghiệp, Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 35% đến 65%).

Mức rũi ro đầu tư: Trung bình.

QUỸ THẬN TRỌNG

Mục tiêu đầu tư: Mang lại cơ hội đầu tư với sự tăng trưởng ổn định từ trung đến dài hạn cho các nhà đầu tư.

Chính sách đầu tư: Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, đồng thời đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn.

Lĩnh vực đầu tư:

 • Chứng khoán chưa niêm yết và các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam tối đa 30%.
 • Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu đô thị, Trái phiếu doanh nghiệp, Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 70% đến 100%).

Mức rủi ro đầu tư: Tương đối thấp.

BẢO VỆ TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI

InvestA mang lại sự bảo vệ tài chính toàn diện cho gia đình bạn với:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo vệ trước rủi ro tử vong đến năm 100 tuổi, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khi không may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 70, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn trước 65 tuổi: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong khách hàng sẽ được nhận thêm 100% số tiền bảo hiểm tối đa, đến 8 tỷ đồng cho tổng quyền lợi tử vong do tai nạn đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại Công ty.
 • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng từ 15 tuổi trở lên không hút thuốc lá: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong từ 15 tuổi trở lên và xác định là không hút thuốc lá, khách hàng sẽ được nhận thêm 10% số tiền bảo hiểm khi tử vong.
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư trước tuổi 65: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, khách hàng sẽ nhận được 25% Số tiền bảo hiểm, tối đa đến 4 tỷ đổng cho tổng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại Công ty.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV dưới 4 (bốn) tuổi, Số tiền bảo hiểm được sẽ được điều chỉnh như sau:

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV dưới 1 tuổi Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh 20% STBH

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV từ 1 đến dưới 2 tuổi Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh 40% STBH

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV từ 2 đến dưới 3 tuổi Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh 60% STBH

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV từ 3 đến dưới 4 tuổi Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh 80% STBH

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV từ 4 tuôit trở lên Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh 100% STBH

LINH HOẠT & CHỦ ĐỘNG

Bạn luôn có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với từng giai đoạn trong suốt thời gian hợp đồng như: 

 • Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ bất kỳ lúc nào để phù hợp mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.
 • Chuyển đổi quỹ để tận dụng cơ hội đầu tư tùy theo tình hình thị trường.
 • Cân đối quỹ để đảm bảo tỷ trọng các giá trị quỹ của hợp đồng.
 • Đầu tư thêm bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi mức phí bảo hiểm cơ bản để phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính.
 • Rút tiền từ Giá trị quỹ của hợp đồng khi có nhu cầu tài chính cấp bách kể từ năm thứ 3 trở đi.
 • Thay đổi Số tiền bảo hiểm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm cho phù hợp với nhu cầu bảo vệ ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Đặc biệt, nhân dịp kết hôn hoặc sinh con từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi, khách hàng có thể dễ dàng tăng số tiền bảo hiểm mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi đáp ứng những điều kiện cụ thể. Tối đa 2 lần tăng, mỗi lần tăng tối đa 25% Số tiền bảo hiểm và trước 65 tuổi.
 • Tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung bất kỳ lúc nào để gia tăng quyền lợi bảo hiểm khi tai nạn hoặc ốm đau.

CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

 • Quyền lợi đáo hạn: Toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng sẽ được chi trả cho khách hàng vào ngày đáo hạn.
 • Thưởng duy trì hợp đồng: Là 3% (ba phần trăm) bình quân của Giá trị quỹ của hợp đồng trong 60 tháng gần nhất sẽ được Công ty tự động mua thêm Đơn vị quỹ vào các ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5, 10, 15 và 20, khi khách hàng đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo hiểm cơ bản trong 5 năm liền kề trước đó.

AI CÓ THỂ THAM GIA BẢO HIỂM INVESTA – BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

 • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
 • Tuổi kết thúc hợp đồng: đến khi Người được bảo hiểm 100 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi.
 • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.
 • Thời hạn đóng phí bắt buộc: 4 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý và tháng.
 • Kết quả đầu tư thực tế không được đảm bảo, khách hàng được hưởng tất cả lợi nhuận và chấp nhận toàn bộ rủi ro từ kết quả đầu tư.
 • Giá trị quỹ của hợp đồng tùy thuộc vào hiệu quả đầu tư thực tế của từng quỹ và được phản ánh qua giá đơn vị quỹ.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong:

Công ty sẽ không chi trả quyền Lợi bảo hiểm Nếu Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của bất kỳ lý do nào dưới đây:

Tự tử trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy vào ngày nào đến sau. Đối với khoản gia tăng của Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử theo quy định tại Điều này sẽ được áp dụng cho thời hạn 24 tháng tính từ ngày có hiệu lực của việc gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy ngày nào đến sau; hoặc

Nhiễm HIV hay AIDS hay các bệnh liên quan đến HIV/AIDS; hoặc

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay Người thụ hưởng. Trong trường hợp do hành vi cố ý của Người thụ hưởng, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng được chỉ định nào không tham gia vào các hành vi đó và theo phần quyền lợi bảo hiểm đã được chỉ định; hoặc

Do bị thi hành án tử hình

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do những nguyên nhân nói trên, Công ty sẽ chi trả giá trị nào cao hơn giữa tổng phí bảo hiểm đã đóng và Giá trị quỹ của hợp đồng được xác định vào Ngày định giá gần nhất ngay sau ngày Công ty nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn:

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của bất kỳ lý do nào dưới đây:

Nhiễm HIV hay AIDS hay các bệnh liên quan đến HIV/AIDS; hoặc

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay Người thụ hưởng. Trong trường hợp do hành vi cố ý của Người thụ hưởng, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng được chỉ định nào không tham gia vào các hành vi đó và theo phần quyền lợi bảo hiểm đã được chỉ định; hoặc

Chiến tranh, các hoạt động xung đột vũ trang hoặc các hoạt động bạo động, gây rối, đình công hay khủng bố; hoặc

Tham gia đánh nhau, ẩu đả; hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền; hoặc

Hành động cố ý bao gồm cả các hành vi như: sử dụng chất kích thích, ma túy, tự tử hoặc mưu toan tự tử, hoặc cố tình tự gây thương
tích trong lúc tỉnh táo hay mất trí; hoặc

Tai nạn xảy ra do sử dụng rượu bia quá nồng độ theo qui định liên quan của pháp luật hoặc do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc không được chỉ định; hoặc

Tai nạn xảy ra trên phương tiện vận chuyển hàng không trừ trường hợp là hành khách đi trên chuyến bay thương mại có lịch trình thường xuyên; hoặc

Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp được trả lương hoặc mang lại thu nhập, các hoạt động giải trí nguy hiểm như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, đua ngựa hay đua xe, hành động nguy hiểm không cần thiết trừ trường hợp cứu người (như cưa bom, đua xe trái phép, vượt qua đường ray xe lửa khi đã có dấu hiệu cảnh báo từ đường sắt, biểu tình, đóng thế (diễn viên đóng thế), cố tình vượt tín hiệu giao thông khi đã có tín hiệu cảnh báo; đi xe vào đường cấm/ ngược chiều…); hoặc

Do ảnh hưởng của chất phóng xạ.

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi Người được bảo hiểm bị TTTB&VV:

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị TTTB&VV do hậu quả của bất kỳ lý do nào dưới đây:

Tình trạng TTTB&VV đã có trước Ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất. Đối với khoản gia tăng của Số tiền bảo hiểm, loại trừ theo quy định tại khoản này sẽ được tính từ ngày có hiệu lực của việc gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy ngày nào đến sau; hoặc

Tự tử trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy vào ngày
nào đến sau. Đối với khoản gia tăng của Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử theo quy định tại điều này sẽ được áp dụng
cho thời hạn 24 tháng tính từ ngày có hiệu lực của việc gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy ngày nào đến sau; hoặc

Nhiễm HIV hay AIDS hay các bệnh liên quan đến HIV/AIDS; hoặc

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay Người thụ hưởng; hoặc

Tự hủy hoại bản thân hoặc tự mình gây ra các thương tật dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí; hoặc

Phục vụ trong lực lượng vũ trang trong thời gian chiến tranh bất kể có tuyên chiến hay không tuyên chiến, hoặc hành động theo mệnh lệnh chiến đấu hay lập lại trật tự công cộng

Trong trường hợp này, tất cả các quyền lợi bảo hiểm khác theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực.

Đánh giá post
Hotline: 0901438842
Hotline: 0901438842
Tư Vấn Ngay
Hotline: 0901438842
Zalo 0901438842
Tư Vấn