Facebook Đăng ký tư vấn Chat Tư vấn ngay Chat Zalo 0901438842 Gọi ngay 0901438842

Các thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ (Phần 4)

Phí đóng thêm là khoản tiền còn lại sau khi đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm

Hành vi gian lận bảo hiểm là hành vi của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng

(i) sử dụng các chứng từ, tài liệu giả mạo hoặc cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; hoặc

(ii) gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của Người được bảo hiểm để yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Bệnh ung thư bao gồm Ung thư giai đoạn sớm, Ung thư biểu mô tại chỗ, Ung thư nghiêm trọng và Ung thư nghiêm trọng mở rộng thỏa các điều kiện tại Phụ lục 5.
Bệnh hiểm nghèo là bệnh hay phẫu thuật hay thủ thuật hay tình trạng bất thường phát sinh lần đầu tiên đối với Người được bảo hiểm và thỏa các điều kiện được quy định tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7; việc chẩn đoán hay điều trị bệnh hay phẫu thuật hay
thủ thuật hay tình trạng bất thường phải được thực hiện tại Bệnh viện và phù hợp với các tiêu chuẩn thông thường về thực hành y khoa.
Phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) là một bộ phận của Bệnh viện, và phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
– được thành lập để chăm sóc và điều trị đặc biệt;
– dành riêng cho các bệnh nhân trong điều kiện nguy kịch, cần sự theo dõi
và kiểm tra y tế liên tục của Bác sĩ;
– được trang bị các thiết bị, thuốc, phương tiện khác cần thiết cho việc cứu
sống bệnh nhân một cách nhanh chóng;
– không phải là phòng hậu phẫu hoặc phòng cấp cứu

Sự kiện bảo hiểm là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ, từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, gây ra thương tật hoặc cái chết cho Người được bảo hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó.

Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam hoặc nước sở tại. Cơ sở đó phải được cấp phép như một Bệnh viện theo quy định của Việt Nam hoặc nước sở tại.

Đối với Bệnh viện trong lãnh thổ Việt Nam, tư cách của Bệnh viện phải được thể hiện bằng chữ “Bệnh viện” trên con dấu chính thức. Đối với Bệnh viện ngoài lãnh thổ Việt Nam, tư cách của Bệnh viện phải được thể hiện bằng ngôn ngữ của quốc gia/ lãnh thổ đó mà được hiểu là “Bệnh viện” theo tiếng Việt. Các Bệnh viện được thành lập và hoạt động cho mục đích điều dưỡng, dưỡng bệnh, người già an dưỡng, cai nghiện rượu hay cai nghiện ma túy hay một tổ chức tương tự sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm của sản phẩm này.

Đánh giá post
Hotline: 0901438842
Hotline: 0901438842
Tư Vấn Ngay
Hotline: 0901438842
Zalo 0901438842
Tư Vấn